نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 21 ارزش افزوده

۱۶ دی ماه پایان ارائه اظهارنامه مالیاتی؛ مشمولانی که مراجعه نکنند جریمه می‌شوند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به افزایش 37 درصدی درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: مودیانی که در موعد مقرر…

اعلام مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه دوم(فصل تابستان) سال ۱۳۹۱

بدينوسيله به اطلاع مؤديان محترم مي‌رساند با عنايت به مفاد ماده (21) قانون ماليات بر ارزش افزوده ، موعد مقرر تسليم اظهارنامه سه ماهه دوم (فصل تابستان) سال 1391 اين نظام مالياتي از…

بخشنامه ۷۷۳ مورخ ۹۱/۱/۲۹(تسليم اظهارنامه دوره چهارم (زمستان) سال ۱۳۹۰ )

با عنايت به اينكه برابر مفاد مواد «10» و «21» قانون ماليات برارزش افزوده تسليم اظهارنامه‌هاي دوره زمستان سال 1390 اين نظام مالياتي در حال انجام است، ضروري است كليه ادارات كل امور…

بخشنامه ۱۳۴۸۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲( تسليم اظهارنامه دوره سوم (پائيز) سال ۱۳۹۰ )

با عنايت به اينكه برابر مفاد مواد «10» و «21» قانون ماليات برارزش افزوده تسليم اظهارنامه‌هاي دوره پائيز سال 1390 اين نظام مالياتي در حال انجام است، ضروري است كليه ادارات كل امور…

بخشنامه ۴۶۲۴مورخ ۹۰/۴/۵ (تسليم اظهارنامه دوره اول (بهار) سال ۱۳۹۰)

با عنايت به اينكه برابر مفاد مواد «10» و «21» قانون ماليات برارزش افزوده تسليم اظهارنامه‌هاي دوره بهار سال 1390 اين نظام مالياتي در حال انجام است، ضروري است كليه ادارات كل امور…

بخشنامه ۶۰۲۰/۲۰۰ مورخ ۹۰/۳/۱۱(نحوه پذيرش خوداظهاري هاي مالياتي مؤديان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجراي نظام…

با عنايت به تسليم اظهارنامه مالياتي دوره زمستان سال 1389 موضوع ماده «21» قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط مؤديان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش…