نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بیمه کارگران ساختمانی

بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اعلام اینکه اجرای بیمه کارگران ساختمانی با اعلام مجلس متوقف است و در سال جاری هنوز هیچ کارگری در این بخش بیمه نشده است، گفت:…

سازمان امور مالیاتی مکلف به پرداخت بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند تا برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی معادل ۹ هزار میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

بيمه كارگران پس از ۷ سال

حدود سال۱۳۸۴ بود كه لايحه‌اي جهت بيمه كارگران ساختماني از سوي وزارت رفاه پيشنهاد شد كه به تصويب مجلس رسيد و دو سال پس از آن براي نخستين بار معاون وقت امور مجلس وزارت رفاه پيشين،…