مرور رده

قوانين عمومي

تصویب نامه ۲۱۶۷۱۵/ت۴۵۶۵۰هـ مورخ ۹۱/۱۱/۴(مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بيمه هاي دولتي)

بنياد شهيد و امور ايثارگران- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور- وزارت امور اقتصادي و دارايي- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/10/1391 بنا…

تصويب نامه ۴۸۲۲۱/۲۳۷۸۶۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲(تصویب‌نامه شورای عالی استاندارد درخصوص تعیین کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی…

. شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 28آبان1391 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد…

آيين نامه شماره ۸۰ – شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني حرفه‌اي كارفرما در قبال كاركنان

شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۱ «شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني حرفه‌اي كارفرما در قبال كاركنان» را مشتمل بر ۲۷…

اصلاح مصوبه شورای عالی اداری درخصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران‌حرفه‌ای ( شماره ۴۲۴۷۲/۹۱/۲۰۶ مورخ ۹۱/۱۱/۱۵)

اصلاح مصوبه شورای عالی اداری درخصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران‌حرفه‌ای  . کلیه دستگاه های اجرایی کشور شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 7دی1391بنا به…

آيين نامه شماره ۸۰ بيمه مركزي مورخ ۹۱/۱۱/۳(شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني حرفه‌اي كارفرما در قبال كاركنان)

شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۱ «شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني حرفه‌اي كارفرما در قبال كاركنان» را مشتمل بر ۲۷…

بخشنامه ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۹۱ (مشاغل عمومي دستگاههاي اجرايي، تعريف، نمونه وظايف و مسئوليتها و شرايط تصدي اين مشاغل)

بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري موضوع: بخشنامه مشاغل عمومي شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه…

تصويب نامه ۲۱۷۶۶۸/ت ۴۷۹۴۰ ك مورخ ۹۱/۱۱/۷(اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از…

وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 14/8/1391 بنا به…

تصويب نامه ۲۱۷۶۱۶/ت ۴۷۹۶۲ ه مورخ ۹۱/۱۱/۷(اصلاح تبصره (۱) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران)

وزارت اموراقتصادي و دارايي هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/10/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای…

شماره ۶۲۲۳۸/۱۱۵ مورخ ۹۱/۱۰/۱۹(قانون چگونگی تامین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث…

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رياست محترم جمهموري اسلامي ايران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون چگونگی تامین عوارض شهرداری و هزینه…

دادنامه ۱،۱۴۶ مورخ ۹۱/۸/۲۰(ابطال رديفهاي ۲و ۳ ذيل بند بخشنامه شماره ۲۲۹۸۵/۶/۳۸ مورخ ۸۸/۵/۱۷ معاون پشتيباني و منابع…

نظر به اطلاع حاصل از وجود ایراد در متن رأی شماره 146ـ 22/3/1391 هیأت عمومی، پرونده کلاسه فوق‌الذکر تحت نظر قرار گرفت. ملاحظه می‌شود ایراد مذکور ناشی از سهو قلم بوده بنابراین به…

تصويبنامه ۱۹۲۶۳۴/ت۴۸۵۵۰ک مورخ ۹۱/۱۰/۲(آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات)

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادي و دارايي   وزيران عضو کميسيون ماده يک آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي…