مرور رده

قوانين عمومي

بخشنامه شماره ۳۵۳۲۴۹ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (راهنماي تكميل و ارسال فرم محاسبه سرمايه پايهراهنماي…

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام احتراما، در راستاي اجراي آيين نامه مربوط به سرمايه پايه بانكها و موسسات اعتباري موضوع بخشنامه شماره مب / 1911 مورخ 16/11/1382 ، به…

بخشنامه شماره ۷۲۳۷/۹۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي…

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع مديران عامل محترم كليه بانك هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه ارسال مي…

رأی شماره ۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند۴ تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند ۱۲…

بند ۴ تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران و بند ۱۲ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت…

تصويب نامه شماره شماره۱۵۷۲۳/۹۱/دش مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ ( امکان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی دارای شرایط…

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ماده واحده «امکان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی دارای شرایط بازنشستگی» که در جلسه ۷۲۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۱…

بخشنامه ۲۴۰۰۷۹ مورخ ۹۱/۱۲/۲۰(ضوابط واگذاري طرح هاي نيمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون…

کليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (86) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و اعضاء هيئت واگذاري هيات واگذاري درجلسه مورخ 28/11/1391 بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و…

تصويب نامه ۲۶۲۷۵۷/ت۴۹۰۴۰ه مورخ ۲۹/۱۲/۹۱(میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال ۱۳۹۲ (مشمولین قانون مدیریت…

میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال 1392 (مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت) و همچنین حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و…

بخشنامه شماره ۹۱/۳۵۲۰۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ ؛ ابلاغ آیین‌نامه ایجاد و تأسیس شعب به بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي غلامرضا مصطفي پور – مديرعامل محترم بانك قرض الحسنه مهر ايران جناب آقاي عزت اله وزيري – مدير عامل محترم بانك قرض الحسنه رسالت . با…

رأی شماره۸۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای…

 آقای حسین علی بیات به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب دوم و هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به درخواست وی و همکار دیگرش به‌طرفیت وزارت تعاون و به خواسته الزام به استخدام…

رأی شماره۸۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت فوق‌العاده جذب و پاداش خدمت در مناطق محروم در حق کسانی که…

آقای تقی فرحمند اعلام کرده است که در موضوع دادخواهی دو نفر از بازنشستگان آموزش و پرورش به خواسته الزام آموزش و پرورش به پرداخت فوق‌العاده جذب و پاداش خدمت در مناطق محروم،…

تصويب نامه شماره ۲۳۸۱۳۲/ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲ هيات وزيران در ارتباط با مستنثني نمودن طرح هاي فولادي سرمايه گذاري شده…

وزارت صنعت،معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران . هيئت وزيران در جلسه مورخ 1391/11/19 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري…

بخشنامه شماره ۳۴۳۱۸۵/۹۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۱ بانك مركزي (ابلاغ مستثنی شدن طرحهای فولادی سرمایه‌گذاری شده توسط بخش خصوصی از…

. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران . جهت اطلاع مديران عامل محترم كليه بانك هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه ارسال گردد. . با سلام و احترام ؛…

رأی شماره ۸۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره‌برداری…

آقای فضل‌اله غیورنجف آبادی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع دادخواهی اشخاص به‌طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته بازنشستگی در اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از…

رأی شماره ۸۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت

آقای اسحق کرمی ‌به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت…

رأی شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل مأمورانی که از یک…

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز به موجب لایحه شماره ۷۹۰۲/۸/پ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که شعبه های اول و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به…