مرور رده

آيين نامه ماليات ارزش افزوده

دانستني هاي مالياتي (قسمت شانزدهم) تاريخچه و مفهوم ماليات بر ارزش افزوده

به گزارش رسانه مالياتي ايران، بسياري از کشورهاي جهان به منظور اصلاح نظام مالياتي خويش و حمايت از فعاليت هاي سرمايه گذاري و توليدي، مبناي درآمدي خود را به مصرف منتقل کرده و…

بخشنامه ۱۴۳۴۴ مورخ ۹۰/۱۰/۲۷ (اجراي بند(۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۰)

احـتراماً نـظـر بـه اينـکه به موجب بند(47) قانون بودجه سال 1390، شرکت هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون  مديريت خدمات کشوري مـوظـفند درآمـدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات را به حساب…

دستورالعمل ضوابط اجرايي قسمت اخير تبصره (۴) ماده ۴۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده شماره ۲۰۰/۲۳۹۸۰ مورخ ۹۰/۱۰/۲۱ وزارت امور…

وزارت امور اقتصادی و دارایی . دستورالعمل ضوابط اجرايي قسمت اخير تبصره (4) ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده . ضوابط اجرايي قسمت اخير تبصره (4) ماده 42 قانون ماليات بر ارزش…

بخشنامه ۱۳۶۵۵ مورخ ۹۰/۱۰/۱۳ (عدم ثبت نام فعالان اقتصادي مشاغل در فعاليتهاي معاف موضوع ماده(۱۲) قانون ماليات بر ارزش…

نظر به اينکه عرضه کالاها و ارائه خدمات موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده و واردات آنها از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف مي باشند و واردکنندگان، عرضه کنندگان و…

بخشنامه ۲۱۸۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۰/۹/۲۶(تمديد مهلت مندرج در جزء (۲) بند(ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۰)

نـظر بـه سـؤالات ادارات کـل امـور مـالياتي در خـصوص تفـاهـم نامـه مـورخ 07/07/1390 وزير محترم امور اقتصادي و دارائي با نمايندگان محترم اصناف(موضوع بررسي وچگونگي اجراي قانون ماليات…

بخشنامه ۲۲۳۶۶/۲۰۰ مورخ ۹۰/۹/۳(عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختي(يارانه) دولت بابت فروش آب و…

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور طي بخشنامه اي خطاب به ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختي ( يارانه ) دولت بابت فروش آب…

بخشنامه ۱۳۴۸۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲( تسليم اظهارنامه دوره سوم (پائيز) سال ۱۳۹۰ )

با عنايت به اينكه برابر مفاد مواد «10» و «21» قانون ماليات برارزش افزوده تسليم اظهارنامه‌هاي دوره پائيز سال 1390 اين نظام مالياتي در حال انجام است، ضروري است كليه ادارات كل امور…

بخشنامه ۲۰۰/۲۲۶۲۶ مورخ ۹۰/۱۰/۵ (اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي…

در اجراي مواد 42 و 43قانون ماليات بر ارزش افزوده  مصوب ارديبهشت ماه 1387 بدينوسيله فايل حاوي بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انوع خودروهاي…

بخشنامه ۱۰۴۸۲ مورخ ۹۰/۸/۴(ابلاغ دستور العمل نحوه استرداد ماليات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختي مأموريت هاي ديپلماتيک ،…

دستور العمل استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي مأموريت هاي ديپلماتيک ، پست هاي کنسولي مأموران ديپلماتيک و کارکنان اداري و فني آنها و دفاتر سازمان هاي بين المللي و اعضاي…

بخشنامه ۱۸۳۸۴/۲۰۰مورخ ۹۰/۸/۴ (دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده)

در راستاي تصميم جلسه مورخ 07/04/1389کميسيون تخصصي امور اجتماعي و دولت الکترونيک دفتر هيأت دولت ، موضـوع نامه شـماره 79640/44033/8 مورخ 12/04/ 1389 دبير محترم کميسيون مذکور و به…

بخشنامه ۹۲۵۳ مورخ۹۰/۷/۹( معافيت ارزش افزوده خدمات درماني در قالب قرارداد)

توضیح سایت : این بخشنامه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد. نظر به اينکه در اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده، توسط فعالان اقتصادي که به ارائه خدمات درماني ، خدمات…

بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۵/۷/۱۳۹۰ ( عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی )

 پیرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 90/2/11 با توجه به نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور ( تصویر پیوست ) که مقرر می دارد : 

فرصت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده تا شانزدهم مهر تمديد شد.

سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي اعلام کرد: موديان ماليات بر ارزش افزوده تا پايان روز شانزدهم مهر ماه فرصت دارند نسبت به ارايه اظهارنامه دوره تابستان سال 1390 اقدام…

نامه شماره ۸۹۳۰ مورخ۹۰/۷/۳( مهلت ثبت نام و تسليم اظهارنامه مالياتي ارزش افزوده دوره هاي گذشته براي اعضاء اتحاديه [عمده…

احتراما عطف به نامه شماره 467 مورخ 1390/06/30اتحاديه بنكداران پارچه در رابطه با زمان مهلت ثبت نام و تسليم اظهارنامه دوره‌هاي گذشته موضوع بند (4) تفاهم نامه مورخ 1390/06/08في مابين…

بخشنامه شماره ۷۷۷۳ مورخ ۹۰/۶/۷(نحوه اجراي معافيت هاي بند « ۱۷ » ماده « ۱۲ » و حسابرسي ماده « ۲۷ » در خصوص وزارت دفاع و…

  احتراماً ، به منظور تسهيل فرآيند هاي اجرايي موضوع بند « 17 » ماده « 12 » قانون ماليات بر ارزش افزوده و با عنايت به هماهنگي به عمل آمده با وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، به…

بخشنامه ۱۲۰۸۰/۲۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ (اعتبار مالياتي يارانه دريافتي شركت‌هاي برقي(توليد، انتقال و توزيع))

پيرو بخشنامه شماره 200/1393مورخ1390/01/28، با استناد به نظريه شماره 722/33418 مورخ 10/5/1390 امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه‌‌هاي اجرايي معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور…