مرور رده

آيين نامه ماليات ارزش افزوده

آخرين مهلت ثبت نام مشمولان مرحله پنجم قانون ماليات بر ارزش افزوده ، ۳۱ مردادماه

سازمان امور مالياتي كشور با صدور اطلاعيه اي ، آخرين مهلت مشمولان مرحله پنجم ثبت نام جهت آموزش و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را 31 مردادماه اعلام كرد . به گزارش رسانه مالياتي…

بخشنامه ۸۹۴۸/۲۰۰/ص مورخ۹۰/۴/۱۵(تمديد مهلت خود اظهاري براي مشمولان قانون ماليات ارزش افزوده موضوع دستورالعمل شماره…

پيرو دستورالعمل شماره 200/5117 مورخ 1390/03/02 موضوع خوداظهاري در اجراي مقررات ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع…

بخشنامه ۴۵۳۱ مورخ ۹۰/۴/۴(شمول يا عدم شمول ماليات بر ارزش افزوده بر قراردادهاي حمل و نقل عمومي مسافري)

نظر به اينکه در اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده، توسط فعالان اقتصادي كه به ارائه خدمات حمل و نقل مسافر از طريق انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر (اعم از درون شهري و برون…

بخشنامه ۴۶۲۴مورخ ۹۰/۴/۵ (تسليم اظهارنامه دوره اول (بهار) سال ۱۳۹۰)

با عنايت به اينكه برابر مفاد مواد «10» و «21» قانون ماليات برارزش افزوده تسليم اظهارنامه‌هاي دوره بهار سال 1390 اين نظام مالياتي در حال انجام است، ضروري است كليه ادارات كل امور…

اعلام تاريخ ثبت نام، آموزش و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با مؤديان مرحله پنجم

در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و بنا به اختيارات حاصل از مقررات ماده «18» اين قانون، بدينوسيله فعالان اقتصادي( عرضه كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله پنجم ثبت…

بخشنامه ۶۰۲۰/۲۰۰ مورخ ۹۰/۳/۱۱(نحوه پذيرش خوداظهاري هاي مالياتي مؤديان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجراي نظام…

با عنايت به تسليم اظهارنامه مالياتي دوره زمستان سال 1389 موضوع ماده «21» قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط مؤديان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش…

نحوه واريز عوارض ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي سال ۱۳۹۰

در راستاي اجراي قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران مقتضي است از ابتداي سال 1390 كليه موديان محترم مشمول ماليات بر ارزش افزوده در هنگام واريز عوارض ماليات بر ازش افزوده…

نامه اداري شماره۵۴۶۶/۲۰۰ مورخ ۹۰/۳/۷(عوارض خروج مسافر از کشور در سال ۹۰)

فرمانده محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران سلام عليکم احتراماً، نظر به اينکه مطابق مقررات بند «53» قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر شده است« عوارض خروج مسافر…

بخشنامه ۲۱۴۵ مورخ ۹۰/۲/۱۸(فهرست صنايع آلاينده براي اجراء در سال ۱۳۹۰)

احتراماً، به پيوست تصوير نامه شماره 3460/90 مورخ 30/01/1390 قائم مـقام و معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست به انضـمام بخـش اول فـهرست واحـدهاي تـوليدي آلاينده محيط زيست…

بخشنامه ۱۸۵۵ مورخ۹۰/۲/۱۱(نحوه توزيع عوارض وصولي از اول سال ۱۳۹۰ بين شهرداريها و دهياريها)

احتراماً، در راستاي قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، نظر به اينکه بر اساس حکم ماده «123» اين قانون «عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع…

بخشنامه ۱۸۳۳ مورخ ۹۰/۲/۱۱(فهرست عناوين كالاها و خدمات معاف موضوع ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده همراه با كد HS )

فهرست عناوين كالاها و خدمات معاف موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده همراه با كد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پيوست ارسال مي‌گردد.

بخشنامه ۱۵۳۰ مورخ ۹۰/۲/۵(پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط اشخاص حقيقي با استفاده از شماره ملي)

احتراماً، نظر به اينکه پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده با شماره اقتصادي مؤديان به عنوان شناسه پرداخت منجر به محدوديت هايي در پرداخت ماليات…

بخشنامه ۱۳۹۳/۲۰۰ مورخ۹۰/۱/۲۸(شمول يا عدم شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر يارانه پرداختي دولت بابت برق)

با توجه به نظريه شماره 228655/722 مورخ 12/10/1389 معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور(تصوير پيوست) از آنجاييکه به موجب فراز سوم جزء(ج) بند(4) قانون بودجه سال 1389 شرکت هاي توزيع برق مکلف…

بخشنامه ۹۲۵ مورخ ۹۰/۱/۲۸(نحوه شناسايي، ثبت و گزارشگري اقلام مربوط به بيمه هاي عمر و پس انداز)

احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 19087/200 مورخ 28/06/1389 رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور موضوع چگونگي و نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط شرکتهاي بيمه، بدينوسيله…

بخشنامه۱۲۳۳۵۲ مورخ ۸۸/۸/۱۲(الزام به پرداخت ماليات ارزش افزوده به پيمانكاران و مشاوران)

همانگونه كه استحضار دارند، ماليات و عوارض يكي از منابع مهم تشكيل دهنده درآمدهاي عمومي دولت و شهرداريها مي باشد و نقصان آن باعث ايجاد مشكلات عديده و عدم امكان پرداخت اعتبارات مندرج…

بخشنامه ۳۷۱۹۵/۲۰۰ مورخ ۸۹/۱۲/۲۵(تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۸۹)

نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389 با تعطيلات نوروز و با توجه به درخواست‌هاي مؤديان محترم چهار مرحله فراخوانهاي ثبت‌نام و اجراي ماليات بر ارزش…

پذيرش اظهارنامه هاي مالياتي موديان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده براي دوره…

نظر به اينكه موديان محترم مشمول فراخوان مرحله چارم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده در انجام تكاليف قانوني خود (ثبت نام و تسليم اظهارنامه مالياتي دوره پائيز سال 1389)…

نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي در سال ۱۳۹۰

با توجه به تبصره "2" ماده "117" قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي‌دارد نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه يك واحد درصد افزايش يابد، از…