مرور رده

تازه هاي بازار سرمايه

بخشنامه ۹۹/۱۸۰۶۸۱ مورخ ۹۹/۶/۱۲ (الزام به نگهداری حداقل ۳ درصد از مانده سپردهای بانک‌ها در بازار سرمایه)

بخشنامه شماره 99/180681 مورخ 1399/06/12; لزوم نگهداری حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپردهای بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه بدین شرح…

فعلا به کد بورسی نیاز نیست!

بالاخره پای "پالایشی یکم" نیز به عنوان دومین ETF دولت به بازار سرمایه باز شد و متقاضیان با خرید این صندوق می توانند سهام دار چهار پالایشگاه باشند. اما نکته ای که درمورد این صندوق،…