حسابان وب

مرور رده

تازه هاي بازار سرمايه

بخشنامه ۹۹۱/۰۰۳ مورخ ۹۹/۹/۳ (ابلاغ دستورالعمل اجرايي قانون افزايش سرمايه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس…

 سازمان بورس دستورالعمل اجرايي قانون افزايش سرمايه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم مورخ ١٣٩٩/٠٩/٠٣ را ابلاغ کرد.

بخشنامه ۴۴۰/۰۶۲/پ/۹۹ مورخ ۹۹/۸/۱۱ (اصلاح زمانبندی اجرای برخی از مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی)

پیرو نامه شماره ۴۴۰/۰۴۸/ب/۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۹ ، اصلاح زمانبندی اجرای برخی از مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اعلام شد.…