حسابان وب

نامه شماره ۴۴۰/۰۴۸/ب/۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۹(اصلاح زمانبندي اجراي برخي از مواد دستورالعمل حاكميت شركتي)

0 4,580

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

محل تبلیغ شما

بخشنامه ۴۴۰/۰۶۲/پ/۹۹ مورخ ۹۹/۸/۱۱ (اصلاح زمانبندی اجرای برخی از مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی) را اینجا دریافت کنید.


اصلاح زمانبندي اجراي برخي از مواد دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ابلاغ شد.




ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.