حسابان وب

بازرسی از کارگاهها شناسایی بیمه شدگان جدیدرا امکان پذیر می سازد

0 389

هوفر

شناسایی بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی و استفاده کارگران از مزایای مختلف این سازمان با انجام بازرسی از کارگاه‌ها امکان‌پذیر است و بازرسی از کارگاه‌ها براساس ماده ٤٧ قانون تأمین‌اجتماعی انجام می‌شود.

حسابان وب


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، براساس ماده ٤٧ قانون تأمین‌اجتماعی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان تأمین‌اجتماعی و همچنین تکالیف کارفرمایان و نمایندگان قانونی آنان مشخص شده است.
بر اساس این گزارش، کارفرمایان مکلفند صورت مزد، حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را درموقع مراجعه بازرس سازمان تأمین‌اجتماعی در اختیار او بگذارند.
همچنین، بازرسان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه کنند و برای کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی‌ربط مراجعه نمایند.
درحقیقت، ضرورت واگذاری بازرسی در امور بیمه‌ای به سازمان تأمین‌اجتماعی بر این منطق استوار است که این سازمان بتواند با اعمال نظارت و بازرسی مستمر بر کارگاه‌ها زمینه اجرای تعهدات و ارائه خدمات خود را فراهم کند و این امر از لوازم منطقی و قانونی تعهد سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص بررسی صحت و سقم افرادی‌ که نسبت به ارسال لیست آنان اقدام نموده و همچنین ضرورت شناسایی بیمه‌شدگان است.
از آنجا که بازرسی از جمله ابزارهای سازمان تأمین‌اجتماعی برای اعمال وظایف قانونی است، تعیین نحوه بازرسی و شیوه‌های آن نیز در صلاحیت این سازمان است و این امر منجر به تنظیم بخشنامه‌های مختلف درمورد نحوه بازرسی از کارگاه‌ها با تکیه بر اعتماد به کارفرمایان شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.