نرم افزارحسابداری صدگان

بازرسی از کارگاهها شناسایی بیمه شدگان جدیدرا امکان پذیر می سازد

0 731

حسابداراپ

شناسایی بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی و استفاده کارگران از مزایای مختلف این سازمان با انجام بازرسی از کارگاه‌ها امکان‌پذیر است و بازرسی از کارگاه‌ها براساس ماده ٤٧ قانون تأمین‌اجتماعی انجام می‌شود.

پندار سیستم


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، براساس ماده ٤٧ قانون تأمین‌اجتماعی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان تأمین‌اجتماعی و همچنین تکالیف کارفرمایان و نمایندگان قانونی آنان مشخص شده است.
بر اساس این گزارش، کارفرمایان مکلفند صورت مزد، حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را درموقع مراجعه بازرس سازمان تأمین‌اجتماعی در اختیار او بگذارند.
همچنین، بازرسان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه کنند و برای کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی‌ربط مراجعه نمایند.
درحقیقت، ضرورت واگذاری بازرسی در امور بیمه‌ای به سازمان تأمین‌اجتماعی بر این منطق استوار است که این سازمان بتواند با اعمال نظارت و بازرسی مستمر بر کارگاه‌ها زمینه اجرای تعهدات و ارائه خدمات خود را فراهم کند و این امر از لوازم منطقی و قانونی تعهد سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص بررسی صحت و سقم افرادی‌ که نسبت به ارسال لیست آنان اقدام نموده و همچنین ضرورت شناسایی بیمه‌شدگان است.
از آنجا که بازرسی از جمله ابزارهای سازمان تأمین‌اجتماعی برای اعمال وظایف قانونی است، تعیین نحوه بازرسی و شیوه‌های آن نیز در صلاحیت این سازمان است و این امر منجر به تنظیم بخشنامه‌های مختلف درمورد نحوه بازرسی از کارگاه‌ها با تکیه بر اعتماد به کارفرمایان شده است.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.