حسابان وب

بخشنامه ۸۳-۹۴-۲۶۰ مورخ ۹۴/۸/۱۸(اصلاحيه تبصره بند (۷) دستورالعمل رسيدگي و استرداد شهريور ماه ۱۳۹۴)

0 1,765
آکادمی محسن قاسمی

توضیح سایت:  

– بخشنامه  ۵۴-۹۵-۲۶۰مورخ ۹۵/۸/۱۶(تبصره بند (۷) دستورالعمل رسيدگي و استرداد شهريور ۱۳۹۴) را اینجا ببینید.


 نظر به اينکه در خصوص تبصره بند (۷) دستورالعمل رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده، ضميمه بخشنامه شماره ۵۸-۹۴-۲۶۰ مورخ ۰۸-۰۶-۱۳۹۴ ابهاماتي توسط  ادارات امور مالياتي مطرح گرديده لذا به منظور رفع هر گونه ابهام و ايجاد رويه واحد، عبارت ذيل جايگزين تبصره بند (۷) دستورالعمل فوق‌الاشاره مي‌شود:


فینتو

تبصره: در صورت عدم ارائه دفاتر و هرگونه اسناد و مدارک مثبته از سوي مؤدي،لازم است مأموران مالياتي حداقل با ملحوظ نظر قرار دادن درآمد و يا فروش قطعي‌شده مؤديان اعم از معاف و غيرمعاف عملکرد مالياتهاي مستقيم با لحاظ نمودن معافيتهاي موضوع ماده (۱۲) و احکام مربوط به ماده (۵۲) قانون و با رعايت ساير مفاد دستورالعمل، نسبت به تشخيص مأخذ مشمول ماليات و عوارض واقعي مؤديان اقدام نمايند.

 

عليرضا طاري بخش

معاون ماليات بر ارزش افزودهارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.