نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۸-۹۴-۲۶۰ مورخ ۹۴/۶/۸(دستورالعمل رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض مؤديان نظام ماليات بر ارزش)

0 4,218

حسابداراپ

توضیح سایت:

– برای  تبصره بند (۷) دستورالعمل جایگزین تعین شده است.

– بخشنامه  ۵۴-۹۵-۲۶۰مورخ ۹۵/۸/۱۶(تبصره بند (۷) دستورالعمل رسيدگي و استرداد شهريور ۱۳۹۴) را اینجا ببینید.


به موجب مواد ۱۷ و ۲۵ و ۲۶ قانون ماليات بر ارزش افزوده دستورالعمل اصلاحي « رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده ـ تدوين شهريور ماه ۱۳۹۴ » به همراه ضمائم پيوست آن جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

پندار سیستمدر همين راستا مأموران مالياتي مکلفند از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه دوره‌هاي مالياتي رسيدگي نشده مؤديان را براساس مفاد دستورالعمل يادشده رسيدگي نمايند.

ضمناً «ضوابط اجرائي و فرم هاي استرداد ماليات و عوارض در نظام ماليات بر ارزش افزوده » و « راهنماي استرداد اضافه ماليات و عوارض پرداختي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده مخصوص اعمال در دوره هاي مالياتي بهار و تابستان ۱۳۸۸ » و همچنين «دستورالعمل رسيدگي به عملکرد مؤديان در خصوص اجراي ماليات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه مخصوص رسيدگي به عملکرد دوره هاي پائيز ۱۳۸۷ لغايت تابستان ۱۳۸۸ »  به ترتيب موضوع بخشنامه‌هاي شماره ۱۴۸۱۳ مورخ ۱۱-۱۲-۱۳۸۷، شماره ۸۷۱۵ مورخ ۰۹-۰۴-۱۳۸۸، شماره ۹۴۸۵ مورخ ۲۱-۱۰-۱۳۸۷، شماره ۵۱۴۶۵-۲۰۰/ص مورخ ۳۰-۰۴-۱۳۸۸ و شماره ۲۹۸۰۷ مورخ ۱۰-۱۲-۱۳۸۸ از تاريخ اجراي دستورالعمل فوق الذکر لغو مي‌گردد.


         عليرضا طاري بخش

معاون ماليات بر ارزش افزوده

 


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.