آشنائي با مباني ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و دستورالعمل اجرايي آن

0 43

به‌منظور شفاف سازي اطلاعات اقتصادي و توسعه عدالت مالياتي، دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، توسط سازمان امور مالياتي کشور تدوين و اجراي آن از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۱ آغاز گرديده است.


به‌موجب اين دستورالعمل، کليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم، از ابتداي سال ۱۳۹۱ مکلف به صدور صورتحساب فروش کالا يا خدمات، طبق نمونه‌هاي اعلامي سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند. اينگونه مؤديان مي‌بايست در صورتحساب‌هاي صادره، شماره اقتصادي طرفين معامله را درج و فهرست معاملات سه‌ماهه (فصلي) خود را تا يک ماه پس از پايان هر فصل به اداره امور مالياتي ذيربط، ارائه نمايند. کليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم، مکلفند با مراجعه به سامانه ثبت نام مؤديان و تخصيص شماره اقتصادي به‌نشاني WWW.TAX.GOV.IR نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادي، اقدام نمايند راهنماي” آشنائي با مباني ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و دستورالعمل اجرايي آن” در بخش سمت چپ- پايين صفحه سایت سازمان مالیاتی و از طريق BROWSE INTERNET EXPLORER قابل بارگذاري مي باشد.

منبع : سازمان امور مالیاتی


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.