حسابان وب

بخشنامه ۲۰۱۱۱/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱(اعلام شمول تبصره ۱و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م به اوراق مشارکت)

0 662
محل تبلیغ شما

پيرو بخشنامه هاي شماره ۳۰۱۷۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹، ۱۳۲۸۴/۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۰ و ۲۴۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ به منظور اجراي تبصره هاي ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۵/۰۹/۱۳۸۸ و حسب اعلام رئيس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طي نامه شماره ۲۰۲۰۲۵/۱۲۱ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۱، به موجب بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند (۱) صورتجلسه مورخ ۲۶/۷/۸۹ به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده است، اوراق مشارکت به عنوان رديف ۱۱ به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هاي صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد.

 .

پندار سیستم

 

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.