نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۱۱۳۳۴مورخ ۹۱/۶/۴(الحاق تبصره ۱۷ به بخش تذكرات و توضيحات ذيل جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالياتهاي مستقيم اسفند۱۳۶۶ و اصلاحيه بعدي آن)

0 1,302

حسابداراپ

دراجراي مقررات ماده ۱۵۱ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن و بنا به پيشنهادشماره ۲۰۰/۸۵۵۴ مورخ ۹۱/۴/۲۵ سازمان امورمالياتي كشور ، متن ذيل كه درتاريخ ۹۱/۵/۸ به تصويب وزير محترم اموراقتصادي و دارايي رسيده است به عنوان تبصره ۱۷ به بخش تذكرات و توضيحات ذيل جدول استهلاك مالياتي موضوع ماده مذكور ، الحاق مي گردد؛

.

پندار سیستم

تبصره ۱۷- درراستاي فرايند هدفمند سازي يارانه ها و اصلاح الگوي مصرف ، موسسات توليدي، صنعتي ، خدماتي و معدني داراي مجوز از مراجع ذيربط در تاريخ تصويب اين مصوبه ، مجاز خواهند بود آن بخش از دارايي هاي ثابت استهلاك پذير خود را كه با هدف تغير تكنولوژي و كاهش مصرف انرژي تا پنج سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه خريداري مي نمايند با مدت كمتر و يا نرخ بيشتر از نرخهاي مندرج دراين جدول مستهلك نمايند، مشروط براين كه فهرست دارايي هاي مزبور و نحوه استهلاك آنرا تا پايان سال مالي خريد دارايي به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايند.

.

علي عسگري

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.