اطلاعيه شماره ۲۴۷۱۵۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران – اعلام حداكثر سقف اعتبار كارت مرابحه براي سال جاري

0 65

هوفر

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

جهت اطلاع كليه مديران عامل بانك هاي دولتي ، غير دولتي و شركت دولتي پست بانك ارسال گرديد .

.

با سلام ؛

احتراما ، پيرو بخشنامه شماره ۹۰/۱۴۱۷۶۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ موضوع ” دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه “، بدين وسيله به اطلاع مي رساند ؛ براساس مصوبه شصت و دومين جلسه مورخ ۹/۹/۱۳۹۰ كميسيون اعتباري ، كه به تاييد رياست كل محترم بانك مركزي نيز رسيده است ، مقرر گرديد تا حداكثر سقف اعتبار كارت مرابحه براي سال جاري ، موضوع ماده (۱۳) دستورالعمل مذكور ، مبلغ ۴۰ ميليون ريال تعيين گردد .

.

مديريت كل مقررات ، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي

اداره مطالعات و مقررات بانكي …………….

امير حسين آزاد مرتضي سناك…………..

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.