حسابان وب

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶

1 4,398

حصین حاسب

ماده واحده ـ تبصره زیر به ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ اضافه می‌شود:
تبصره ـ کارمندان دستگاههای اجرائی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده‌ است می‌توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سالهای پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این تبصره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد.


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

————————————————————————————————————————————————

پندار سیستم

«ماده ۱۰۶- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «۱۰» ماده (۶۸) این قانون می‌‌باشد.»

« ماده ۶۸- علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های آن و ماده (۶۶) كه حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به كارمندان قابل پرداخت می‌باشد:

۱- فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی كه شاغلین آنها دارای مدارك تحصیلی كارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج (۲۵%) امیتاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد (۲۰%) حقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۲- فوق‌العاده ایثارگری متناسب بادرصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتیاز و به دارندگان نشان‌های دولتی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می‌گیرد.
كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت‌ اداری بوده‌اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (۱۲۵) امتیاز در نظر گرفته می‌شود.
۳- فوق‌العاده سختی كار وكار در محیط های غیر متعارف نظیر كار با اشعه و مواد شیمیایی، كار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد كار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و كار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
۴- كمك به هزینه عائله‌مندی و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون كه دارای همسر می‌باشند معادل (۸۰۰) امیتاز برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن برای اولادی كه از مزایای این بند استفاده می‌كنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون كه دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از كارافتاده كلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متكفل مخارج فرزندان هستند از مزایای كمك هزینه عائله‌مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از كار افتاده كلی به تشخیص مراجع پزشكی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.
۵- فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار كار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزران برای مشاغل تا سطح كاردانی حداكثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح كارشناسی حداكثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداكثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می‌گردد. این فوق‌العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد.
۶- فوق‌العاده كارایی و عملكرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد:
الف- به حداكثر هفتاد درصد (۷۰%) از كارمندان هر دستگاه براساس رتبه‌بندی نمرات ارزشیابی كارمندان، طبق عملكرد كارمندن و با توجه به امتیازی كه از عوامل نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقا، اثر بخشی و كیفیت و سرعت در اتمام كار كسب می‌نمایند. براساس دستورالعملی كه سازمان ابلاغ می‌نماید تا (۲۰%) امتیاز مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.
ب- میزان بهره‌مندی كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (۷۰%) درصد مذكور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تكالیف قانونی و اجرای برنامه‌ها و ارزیابی عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب (۳۰%، ۵۰% و ۷۰%) تعیین می‌گردد.
ج- مقامات دستگاههای اجرایی مذكور در ماده (۷۱) متناسب با رتبه دستگاه ذی‌ربط مشمول دریافت این فوق‌العاده می‌باشند.
۷- به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت‌ روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاری، جابه‌جایی محل خدمت كارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی، كسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران به كارمندان پرداخت خواهد شد.
۸- به كارمندانی كه در خارج از كشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور براساس ضوابطی كه به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد پرداخت می‌گردد.
این گونه كارمندان در مدتی كه از فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور استفاده می‌كنند دریافت دیگری به استثنا مواردی كه به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از كشور به این گونه كارمندان تعلق می‌گیرد نخواهند داشت.
۹- در صورتی كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان مؤظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین‌نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه كار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التألیف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق‌التدریس به هر یك از كارمندان نباید از حداكثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید.
در هر دستگاه اجرایی حداكثر تا (۲۰%) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضا شغلی، اضافه كار بیشتری دارند از محدودیت سقف (۵۰%) مستثنی می‌باشند.
۱۰ فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار كار داخلی و بین‌المللی، ریسك‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ كار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداكثر (۲۵%) از مشاغل،‌در برخی از دستگاههای اجرائی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذكور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره- پرداخت فوق‌العاده‌های مذكور در بندهای (۵) و (۶) این ماده در هر كدام از دستگاههای اجرایی،‌مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی (احكام مذكور در این قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال ۱۳۸۷ امكانپذیر می‌باشد و این فوق‌العاده‌ها جزو دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذكور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد. »

محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. كارگران بيمه شده صندوق حمايت وبازنشستگي اينده ساز می گوید

    باسلام صلوات بر محمد وال محمد
    وقتي كارگران بيمه تامين اجتماعي و بيمه اينده ساز زماني را بعنوان اضافه كاري كار ميكنند ودر اين مدت انواع فشارات روحي وجسمي را متحمل ميشود واين زمان را بجاي اينكه در كنار خانواده باشند در شركتها وكارخانجات صرف ميكنندونسبت ان حق بيمه وماليات مي پردازند .چرا قانونگذاران محترم مجلس ويادولت محترم اين زمانها را جزو سوابق كاري در بازنشستكي محسوب نميكنند؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.