محل تبلیغ شما

معاف از مالیات وجوهی که تحت عنوان بابت مهد کودک و یارانه و غذا

0 991

هوفر

وجوهی که تحت عنوان بابت مهد کودک و یارانه و غذا….در حدود قانون و متعارف به کلیه کارکنان پرداخت میشود باتوجه به بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۸ مورخ ۹۹/۸/۱۴ معاف از مالیات است.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.