بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۸ مورخ ۹۹/۸/۱۴ (اصلاح مواردمرتبط با وجوه پرداختی بابت مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا)

0 5,956

هوفر

اصلاح مواردمرتبط با وجوه پرداختی بابت مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا موضوع بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۰ مورخ ۹۸/۸/۲۷ توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد.
لیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.