محل تبلیغ شما

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۰ مورخ۱۴۰۰/۳/۲(نحوه بخشودگی جرائم مالیاتی در خرداد ماه)

0 1,366

هوفر

 بخشودگی جرائم قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات ارزش افزوده تا پایان خردادماه  مطابق  باهمان بخشنامه و شرایط قبلی در اردیبهشت ماه ادامه دارد.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.