محل تبلیغ شما

نامه شماره ۹۹/۲۳۳۹ مورخ ۹۹/۹/۱۹ (هشدار مدیر نظارت فرابورس در مورد دستکاری قیمت درشبکه های اجتماعی)

0 517

هوفر

بموجب نامه مذکور  مدیر نظارت فرابورس در مورد دستکاری قیمت درشبکه های اجتماعی هشدار داد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.