مرور برچسب

گواهي ماده 186

بخشنامه ۴۱۶۷/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۱(ضوابط اجرائي اصلاحي تبصره۱ماده۱۸۶قانون مالياتهاي مستقيم )

توضیح سایت تازه های حسابداری: - بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۶۵ مورخ ۹۵/۱۰/۱(ابلاغ ماده یک اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم) را اینجا ببینید. - برای این بخشنامه…

تاكيد بررعايت چگونگي صدور گواهي موضوع تبصره يك ماده۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور طي بخشنامه اي خطاب به ادارات كل امور مالياتي در خصوص رعايت دقيق صدور گواهي موضوع تبصره يك ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم مواردي را تاكيد كرد.  

بخشنامه ۴۳۲۱۶/۲۳۰/د مورخ۸۸/۶/۱۵(تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون مالياتها)

نظر به اينکه در اجراي تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم اعطاي تسهيلات بانکي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانکها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي پرداخت…