نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مهلت تسليم اظهارنامه ارزش افزوده

تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۷ 

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان 1397 تا پایان روز شنبه مورخ 1398/01/31 اعلام شد و برای برخورداری از بخشودگی جریمه عدم تسلیم در موعد مقرر درخواست کتبی مودی…

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱ مورخ ۹۷/۱/۸ (تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم – زمستان ۹۶)

بموجب بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی ، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم - زمستان 96 براساس درخواست کتبی تا 31 فروردین ماه تمدید شد.

بخشنامه ۲۶۰/۹۶/۵۱۱مورخ ۹۶/۴/۱۳(تسليم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال ۱۳۹۶)

با توجه به اينكه آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره اول ( فصل بهار) سال 1396 روز پنج شنبه مورخ1396/04/15 مي باشد، لذا ضروري است كليه ادارات كل امور مالياتي و…

۳۱ فروردين ماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده زمستان ۱۳۹۴

توضیح سایت: برای درسترسی به سوابق ، فرمها و نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1394(قابل ارسال در سال 95) اینجا کلیک کنید. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي…