ACCPress.com – تازه های حسابداری

راهنماي تحرير و تنظيم دفتر مشاغل(درآمد و هزينه)

توضیح سایت:

۱- بخشنامه مرتبط را اینجا ببینید.

۲- برای دریافت نمونه جدید دفاترمشاغل وراهنمای تنظیم آن اینجا کلیک کنید.

۳- برای دریافت آیین نامه جدید مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهائی اینجاکلیک کنید.


مودي گرامي:

     همانطور که مي دانيد شغل شما در رديف مشاغل موضوع  بند (ب) ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم قرار دارد و بر اين اساس لازم است، فعاليت هاي مالي خود از قبيل خريد کالا يا دريافت خدمات، انجام هزينه هاي روزمره واحد کسبي، فروش کالا و ارائه خدمات، تحصيل دارايي هاي استهلاک پذير و ماليات بر ارزش افزوده، به ترتيب تاريخ وقوع را در آن ثبت نماييد تا طبقه بندي و تلخيص حساب‌هاي موصوف براي تنظيم  حساب درآمد و هزينه در پايان سال، امکان پذير باشد.

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۲
 • بدون نظر
 • آمار : 10,429 بازدید
 • بخشنامه ۲۶۰۹۲/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۳( مهلت امضاء و ثبت نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه مشاغل بند ( ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم)

  پيرو بخشنامه ۲۰۰/۲۴۲۹۰ مورخ ۹۱/۱۲/۷ به منظور تشويق و ترغيب صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم براي اخذ و نگهداري دفتر جديد و تعين درآند مشمول ماليات براساس قوانين و مقررات مالياتي و همچنين ترويج فرهنگ مالياتي و تكريم ارباب رجوع و ايجاد فرصت كافي جهت چاپ ، تكثير و تهيه دفتر، براي استفاده عملكرد سال ۱۳۹۲ ، ثبت و امضاء نمونه جديد دفتر مشاغل (درآمد و هزينه) تا پايان خرداد سال ۱۳۹۲ نيز بلامانع مي باشد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۱
 • بدون نظر
 • آمار : 3,929 بازدید
 • بخشنامه جدید مالیاتی برای صاحبان مشاغل

   بر اساس بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی، امضا و ثبت دفتر درآمد و هزینه با فرمت قبلی جهت استفاده عملکرد سال ۱۳۹۲ مودیان بلامانع است.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۱
 • بدون نظر
 • آمار : 2,711 بازدید
 • بخشنامه ۲۴۲۹۰/۲۰۰ مورخ ۷/۱۲/۹۱( امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند ( ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم)

  توضیح سایت:

  برای دریافت نمونه جدید دفاترمشاغل وراهنمای تنظیم آن اینجا کلیک کنید.

  پیروبخشنامه شماره ۲۰۰/۱۹۹۰۷ مورخ ۹۱/۱۰/۹ درخصوص ابلاغ نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن و به منظور صرفه جویی و استفاده بهینه از دفاتر چاپ شده نانویس قبلی موجود دربازار؛ در صورت درخواست مودیان مشاغل ردیفهای (۵,۶,۸,۱۰و۱۱)بند ب ماده ۹۶ قانون موصوف , امضا و ثبت دفتر درآمد و هزینه با فرمت قبلی جهت استفاده عملکرد سال ۱۳۹۲ مودیان مذکور بلامانع می باشد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۱
 • ۴ نظر
 • آمار : 4,469 بازدید
 • بخشنامه ۱۹۹۰۷/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۹(ابلاغ نمونه اصلاحي جديد دفتر درآمد و هزينه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم و راهنماي تحرير و تنظيم آن)

  به منظور ارائه خدمات بهينه به مؤديان محترم مالياتي، تسهيل انجام تکاليف قانوني براي آنان و نظام مند نمودن فرآيند تشخيص درآمد مؤديان، در اجراي بند ب ماده ۹۵ و ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم ، نمونه اصلاحي جديد “دفتر درآمد و هزينه صاحبان مشاغل” جهت بهره برداري مؤديان مربوط، توسط سازمان امور مالياتي کشور، تهيه گرديده است. نمونه فوق، شامل صفحات اصلي دفتر درآمد و هزينه و راهنماي تنظيم و تحرير دفتر مذکور به همراه لوح فشرده حاوي فيلم آموزشي مربوط، به پيوست ارسال مي گردد. مقتضي است ادارات کل امور مالياتي،‌در اين خصوص به شرح ذيل اقدام نمايند:

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۱
 • بدون نظر
 • آمار : 8,289 بازدید
 • بخشنامه ۲۷۵۵۲/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۸/۱۶(ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزينه)

  پيرو نامه شماره ۱۳۴۷۰/۲۳۰/د مورخ ۱/۵/۱۳۹۰ درخصوص ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزينه، به قرار اطلاع واصله برخي از ادارات امور مالياتي از ثبت و امضاي دفاتر درآمد و هزينه صاحبان مشاغل موضوع بند(ب) ماده (۹۵) قانون مالياتهاي مستقيم به دليل خارج از موعد بودن آن خودداري مي نمايند که اين امر موجبات برخي مشکلات و بروز نارضايتي را براي اين گروه از موديان محترم فراهم مي نمايد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۱
 • ۲ نظر
 • آمار : 7,442 بازدید
 • بخشنامه ۷۳۰۳۷/۲۰۰ مورخ۸۸/۱۱/۱۴(پلمپ دفاتر مشاغل بند ب ماده ۹۵ ق.م.م)

  نظر به اينکه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده(۹۵) قانون مالياتهاي مستقيم مکلف به ثبت وقايع مالي خود در دفتر درآمد و هزينه مي باشد لزوماً متذکر مي شود ادارات امور مالياتي مکلف اند در اجراي مقررات ماده (۲) آئـين نـامـه اصـلاحي مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر موضوع تبصره(۲) ماده (۹۵) در صورت مراجعه مؤديان موصوف نسبت به پلمپ دفتر درآمد و هزينه که در دي ماه سال جاري از طريق جرايد کثير الانتشار نمونه آن آگهي گرديده است اقدام نمايند.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 7,077 بازدید
 • باب سوم ماليات بردرآمد-فصل چهارم :ماليات بردرآمد مشاغل(مواد۹۳ تا ۱۰۴)

  ماده ۹۳ : درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل مي باشد .

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۵ شهریور ۱۳۸۹
 • ۲۸۳ نظر
 • آمار : 185,966 بازدید