نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

معافيت هاي مالياتي

توضیحات دستورالعمل اجرایی جزء ۱ بند ج تبصره ۸ قانون بودجه درخصوص غیرقابل قبول بودن مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی

دستورالعمل اجرایی جزء ۱ بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور, غیرقابل قبول بودن مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج کشور مربوط به…

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۶ مورخ۹۸/۶/۱۱(دستورالعمل اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور)

توضیح سایت: بخشنامه مرتبط به شماره  269/4020 مورخ 98/8/28(چگونگی تهاتر و یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده برگشت ارز صادرکنندگان کالا و خدمات در سال ۹۷) را اینجا ببینید.…

بخشنامه ۲۶۹/۱۲۱ مورخ ۹۸/۱/۲۱ (شرایط لغو معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان)

لغو معافیت مالیاتی براساس  تبصره ٨ بند ج-١ قانون بودجه سال ١٣٩٨ برای صادرکنندگانی که ارز خود را به چرخه تجاری کشور بازنگردانند توسط  سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.

در بودجه ۹۱ اعتبار مالياتي با نرخ صفر، جايگزين معافيت هاي مالياتي مي شود.

پيش بيني منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها در راستاي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها از مواردي است كه از طرف معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري براي اتخاذ سياست هاي…

بررسي آثاراعمال معافيت مالياتي در صنعت ماليات، راهکاري براي توسعه هماهنگ مناطق مختلف کشور

دولت مي تواند با اعطاي تخفيف هاي مالياتي، سرمايه ها را به نقاطي که از نظر صنعتي عقب افتاده هستند انتقال بدهد که اين اقدام موجب توسعه کسب و کار در اين مناطق خواهد شد. به گزارش رسانه…