مرور برچسب

مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

مصوبه تبدیل وضعیت نیرویهای شرکتی لغو نشد / هیات تطبیق ۷ ایراد گرفت.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور با اعلام اینکه مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی لغو نشد، گفت: هیئت تطبیق مصوبات 7 ایراد گرفت، در جلسه دیروز با این هیات برخی ایرادهای…