نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مسعود دستمالچی

خشت اول چون نهد معمار کج…

دارا بودن نظم و ثبات، یکی از مشخصه‌های اولیه هر پدیده طبیعی یا ایجادی در ساز و کار آفرینش است. به تبع آن سامان پذیری و نظم‌یابی جماعات انسانی به سرشتی عرفی و مدنی گریزناپذیر بدل…

درباره بورس ارز

خبر تاسیس بورس ارز تا پایان مرداد ماه، هر چند فعالان اقتصادی به ویژه واردکنندگان و تولید‌کنندگان را به نوعی هیجان و تب وتاب وامی‌دارد؛ ولی آنچه که مسلم است به این نوع بازار…