نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

لایحه یک جانبه اصلاح قانون کار مخالف است

متن كامل لایحه اصلاح قانون كار

توضیح سایت: متن جدیدرا اینجا دریافت کنید. در حالی كه با وجود گذشت شش روز از ارائه لایحه اصلاح قانون كار به مجلس، بسیاری از نمایندگان مجلس، كارشناسان كارگری و طبیعتاً بدنه…