نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بدهکاران مالیاتی

بخشنامه ۳۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۷(نحوه ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالياتي)

پـيـرو بـخـشنـامه شماره 11660/230/د مورخ 30/4/1392در خصوص ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالياتي، از آنجا که ممنوع الخروجي بدهکاران مالياتي از کشور، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعي…

بخشنامه ۸۲۴۷/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۵( موضوع در خصوص حکم بند ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پيرامون افزايش سقف مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲…

نظر به اينکه طبق بند 75 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مبلغ مندرج در ماده(202) قانون ماليات هاي مستقيم براي واحدهاي توليد کالا و يا خدمات توليد شده داراي پروانه بهره برداري(اشخاص…

دولت به جای افزایش سقف بدهی مالیاتی فعالان اقتصادی طلب آنان را بپردازد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: در حال حاضر دولت بدهی مالیاتی فعالان اقتصادی را برای ممنوع‌الخروج کردن از یک میلیون تومان به دو میلیارد تومان…