مرور رده

اخبار مجامع حرفه اي

راز پولدارشدن برخی افراد چیست؟

مدلسازی رایانه‌ای جدیدی که از روند ثروتمند‌شدن افراد انجام گرفته‌است نشان می‌دهد مهارت در یک حرفه ارتباط با ثروتمند شدن ندارد بلکه این شانس تصادفی است که افراد را پولدار می‌کند.

دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۷

اقتصاد ایران در حالی سال96 را پشت سر می‌گذارد و وارد سال جدید می‌شود که دامنه وسیعی از اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... شرایط خاصی را در بخش‌های گوناگون ایجاد کرده است.