مرور رده

اخبار اقتصادي

نصب صندوق‌ مکانیزه فروش به بعد از تصویب آیین‌نامه هیات وزیران موکول شود

رئیس اتاق اصناف در دیدار با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درخواست کرد، تا الزام نصب صندوق‌های فروش در اتحادیه‌های صنفی مشمول، به بعد از تصویب آیین‌نامه اجرایی از سوی هیات وزیران،…

تامین اجتماعی علیه کار

سازمان تامین اجتماعی سازمانی بخش نامه محور است و قانون را کنار می گذارند. در حالی که بخشنامه ها در صورتی می توانند اجرایی شوند که مصوبه قانونی داشته باشند یا توسط هیات وزیران…

تعویق جلسات تعیین مزد ۹۶

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به تعویق در تشکیل کمیته‌های تعیین حداقل مزد ۹۶،خواستار اعمال حق مسکن ۴۰هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال آینده پس از ۲…