مرور رده

اخبار اقتصادي

هشت گره بزرگ قانون کار در اقتصاد ایران/مخالفان اصلاح قانون کار صورت مساله را پاک نکنند| قانون فعلی کار ناکارآمد است

 یک کارشناس بازار کار معتقد است که «براساس قوانین ، اقتصاد باید به سمت بخش خصوصی و تعاونی سوق داده شود که این شرایط با قانون کار کنونی تفاوت معناداری دارد.»

بهترین راهکارهای برگشت زدن چک

هنگامی که برای دریافت وجهِ چکی که در اختیار دارید به بانک مراجعه می نمایید، اگر متوجه شدید حساب فرد صادر کننده فاقد موجودی بوده یا موجودی حساب کمتر از مبلغ چک شما است و یا به…