مرور رده

بخشنامه تامين اجتماعي

بخشنامه ۵۰۳۰/۹۹/۳۱۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶(دستورالعمل نحوه ارائه شماره حساب بانکي مستمری بگیران به صورت غیرحضوری)

بموجب بخشنامه 5030/99/3113 مورخ 1399/7/16 سازمان تامین اجتماعی ، دستورالعمل نحوه ارائه شماره حساب بانکي مستمری بگیران به صورت غیرحضوری اعلام شد.

بخشنامه ۵۰۲۰/۹۹/۹۷۲۷ مورخ ۹۹/۷/۲۹ (مبلغ حق مسکن اضافه شده و باید حق بیمه آن پرداخت گردد)

باتوجه به تصویب هیئت دولت مبنی بر افزایش حق مسکن از تیر ماه 1399 ،  سازمان تامین اجتماعی در قسمت اطلاع رسانی درگاه پرداخت لیست بیمه ، اعلام کرده باید در ستون مزایای ماهانه  مبلغ حق…

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۶۵۳۲ مورخ ۹۹/۷/۱۹( معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفرکارگر)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه 5000/99/1535 مورخ99/5/9 (رفع ابهام معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر) را اینجا ببینید. بموجب بخشنامه فوق ،…

نامه شماره ۱۷۶۰۸ مورخ ۹۹/۲/۲۷ (موافقت با معرفی نماینده برای حضور درهیات های بدوی وتجدیدنظرتشخیص مطالبات)

درخواست انتخاب و معرفی نماینده ازمراجع غیرازسازمان تامین اجتماعی برای حضور درهیات های بدوی وتجدیدنظرتشخیص مطالبات ازسازمان مذکور مورد موافقت و جهت اجرا به وزارت تعاون ، کار و رفاه…

بخشنامه ۵۰۰۰/۹۹/۵۱۷ مورخ ۹۹/۵/۷(تاييد اشتغال با توجه به اعلام كارفرما به دوركاري كارگران كارگاهها در زمان مراجعه بازرسان…

دستورالعمل شماره 5000/99/517 مورخ 1399/05/07 سازمان تامین اجتماعی در خصوص تاييد اشتغال با توجه به اعلام كارفرما به دوركاري كارگران كارگاهها در زمان مراجعه بازرسان کارگاهی منتشر شد.…

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۳۰۳۸مورخ ۹۹/۴/۱۴(بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورهای اداری ادامه بیمه به طور اختیاری)

بخشنامه تلخیص شماره 22 امور فنی بیمه شدگان در خصوص بخشنامه ها و دستورهای اداری ادامه بیمه به طور اختیاری توسط سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۲۸۷۸ مورخ ۹۹/۴/۱۰(میزان افزایش مستمری و کمک های جنبی قابل پرداخت از ابتدای سال ۹۹)

بخشنامه مذکور با عنوان بخشنامه شماره 75 مستمریها و در خصوص میزان افزایش مستمری و کمک های جنبی قابل پرداخت از ابتدای سال 99 توسط سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۳۰۶۴ مورخ ۹۹/۴/۱۵(اعلام دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹)

این بخشنامه بر مبنای تغییرات مندرج در مصوبه مورخ ۱۷ خردادماه شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار…