مرور رده

بخشنامه تامين اجتماعي

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۶/۱۰۳۹۲ مورخ ۹۶/۹/۲۶(تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار)

نظر به اینکه پیشنهاد شماره 7212‏/96‏/1000 مورخ 10‏/7‏/96 مبنی بر تقاضای تفویض اختیارتقسیط بدهی دیون قطعی کارفرمایان بدهکار، طی بند «12» یک هزار و هفتصد و هشتاد و دومین صورتجلسه…

بخشنامه ۶۸۵ امور فنی بیمه شدگان مورخ ۹۷/۱۰/۱۸(بیمه دانشجویان دانشگاهها )

دانشجویان دانشگاهها با ارائه کارت دانشجوئی معتبر بر اساس درآمد مبنای پرداخت حق بیمه که  از ١‌‌‏/١ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود، از تاریخ ٣١‌‌‏/٠٦‌‌‏/٩٧…

نامه ۱۳۰۴۱/۹۷/۵۰۲۰ مورخ ۹۷/۹/۲۴ (نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان شاغل درطرحهای عمرانی ازطریق اسنادخزانه)

بنا بر مکاتبه اخیر سازمان تامین اجتماعی ، نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان شاغل درطرحهای عمرانی ازطریق اسنادخزانه تشریح شد.

بخشنامه ۱۴/۱۰ مورخ ۹۷/۳/۵(محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی)

در اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال ٩٧ بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده ٤١ قانون تامین…

بخشنامه ۵۰۲۰/۹۷/۷۶۴ مورخ ۹۷/۱/۲۹(دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال ١٣٩٧)

در اجراي مصوبه شماره ٤٩٧٥ مورخ ٢٦‏‏‏/٤‏‏‏/٦٧ شورايعالي تامين اجتماعي و پيرو بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق ‌بیمه سال ١٣٩٧ و به استناد مصوبه جلسه مورخ ٢٢‏/٠١‏/٩٧ شورايعالي كار موضوع…

بخشنامه ۱۱۱۴/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۹۷/۲/۱۰(تمدید آیین‌نامه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش‌حساب)

با توجه به نامگذاری سال ٩٧ بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون و پیرو…

دادنامه شماره ٩٢٠ مورخ ٩٦/١٠/٦ (شروط چهارگانه برقراری قانون ماده ١٠ نوسازی صنایع)

با توجه به تعارض در صدور آراء از سوی برخی از شعب دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی این دیوان طی دادنامه شماره ٩٢٠ مورخ ٩٦/١٠/٦ بر رعایت شروط چهارگانه مندرج در قانون ماده ١٠ نوسازی…

دادنامه ۲۱۹ مورخ ۹۶/۱۰/۹(شمول قراردادهای حمل به کسر حق بیمه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی)

عطف به نامه شماره 269472/30 مورخ 24/12/89 به عنوان دفتر حقوقی و دعاوی در خصوص شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی به قراردادهای حمل و نقل که با شرکت های حمل و نقل منعقد می گردند به…

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۶/۹۶۱۵مورخ ۹۶/۹/۵(دستورالعمل اجرائی آئین‌نامه هیأت های تشخیص مطالبات)

هیأت های تشخیص مطالبات به‌ عنوان یک مرجع شبه قضائی ، نماد حضور شرکاء اجتماعی و مظهر پاسخگوئی و وجدان عمومی در قانون تامین اجتماعی می باشند که حسب اختیارات مصرحه در مواد ٤٢ الی ٤٥…

بخشنامه ۶۰/۱ مستمریهامورخ ۹۶/۴/۲۵( تعیین حقوق و مستمری بازنشستگان بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی)

اداره کل تامین اجتماعی استان ..... با عنایت به مفاد ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی ، از تاریخ لازم…