مرور رده

آيين نامه ماليات ارزش افزوده

بخشنامه ۵۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۵/۲۶(اعتبار بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ ت ۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲هيأت محترم وزيران در خصوص مسکن…

به پيوست نظريه هاي شماره 90962 مورخ 18-09-1393 و 123730-23925 مورخ 28-11-1393 سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقوقي رياست جمهوري راجع به مصوبه …

بخشنامه ۴/۹۴/۲۶۰ مورخ ۹۴/۱/۲۵(رسيدگي به پرونده هاي کليه مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده با اولويت پرونده هاي سنوات…

همانگونه که مطلع هستيد ماده «34» قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر نموده،« مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و ساير فرمهاي مربوط، ماشين هاي صندوق و…

بخشنامه ۵۳۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۸(صدور گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده)

پيرو بخشنامه‌هاي شماره 2815 مورخ 05/02/1388، 4936 مورخ 30/02/1388 و 30392 مورخ 18/12/1388 و با توجه به فراهم آمدن امکان صدور گواهينامه ثبت نام مؤديان در نظام ماليات بر…

بخشنامه ۱۴۵/۹۳/۲۶۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶(فراخوان ثبت‌نام مؤديان مرحله ششم ماليات ارزش افزوده)

با عنايت به درج اطلاعيه فراخوان مرحله ششم مؤديان ماليات بر ارزش افزوده در جرايد کشور و ضرورت اطلاع رساني به مؤديان و هماهنگي با تشکل‌هاي ذيربط و به منظور ايجاد بستر لازم در…

بخشنامه ۱۲۹/۹۳/۲۶۰ مورخ ۹۳/۱۱/۲۱(اعلام فهرست رسمي فرآورده هاي دارويي کشور)

پيرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 به پيوست فهرست رسمي تکميلي فرآورده هاي دارويي کشور منضم به نامه شماره 104759/655 مورخ 9/9/1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مشمول…

بخشنامه ۱۱۴/۹۳/۲۶۰ مورخ ۹۳/۱۰/۷(معافيت سازمان بيمه سلامت از قانون ماليات بر ارزش افزوده)

به پيوست تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 26932/ت50604 ه مورخ 08/04/1392 که مقرر نموده«با توجه به اينکه وجوه منظور شده در بودجه کل کشور براي سازمان بيمه سلامت ايران و نيزحق…

بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۱۱۶ مورخ ۹۳/۱۰/۸(اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي…

در اجراي مواد 42 و43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 ، بدينوسيله فايل حاوي بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي…

بخشنامه ۱۱۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۱۷(نحوه رسيدگي و قطعيت ماليات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات)

با عنايت به اينکه صاحبان مشاغل آهن‌آلات داراي شخصيت حقيقي طي فراخوان هاي مرحله دوم (رديف8 بنکداران و عمده فروشان) و چهارم(رديف3 فروشندگان آهن)‌، اعلامي توسط سازمان امور مالياتي…

بخشنامه ۱۰۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۱۰(نحوه اعمال حکم تبصره (۲)‌ماده ۲۱۶ قانون مالياتهاي مستقيم در قانون ماليات بر ارزش افزوده)

به موجب ماده(33) قانون ماليات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدي آن از جمله ماده(216) قانون مذکور، در خصوص قانون…

بخشنامه ۵۳۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۸(دستورالعمل رسيدگي به عملکرد ماليات برارزش افزوده طاقه فروش‌هاي پارچه)

پيرو بخشنامه شماره 56/93/200 مورخ 13/5/1393‌و به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده با مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم و رفع ابهامات…

بخشنامه ۵۲۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۷/۵(دستورالعمل رسيدگي به عملکرد ماليات بر ارزش افزوده صرافي‌ها)

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه از سوي ادارات کل امور مالياتي در خصوص چگونگي رسيدگي به عملکرد ماليات بر ارزش افزوده صرافيها و همچنين تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش…

بخشنامه ۲۶۰/۹۳/۷۷ مورخ ۹۳/۷/۹(مشموليت خدمات اعتباري و تامين منابع مالي به استثناي اشخاص موضوع بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون…

 نظر به اينكه كه وفق بند 11 ماده 12 قانون ماليات برارزش افزوده، ارائه خدمات بانكي و اعتباري توسط بانكها، موسسات و تعاوني هاي اعتباري وصندوق هاي  قرض الحسنه مجاز ازپرداخت ماليات و…

بخشنامه ۵۲۷/۹۳/۲۶۰ مورخ ۹۳/۷/۶(تسليم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال ۱۳۹۳)

با توجه به اينكه آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1393 روز سه شنبه مورخ1393/07/15 مي باشد، لذا ضروري است كليه ادارات كل امور مالياتي و…

بخشنامه ۶۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۶/۲۴(نحوه تقسيط و بخشودگي جرائم موضوع مادتين ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص موديان…

توضیح سایت : برای این بخشنامه رای دیوان عدالت اداری صادر شده است لطفا اینجا  کلیک کنید. بنابه اختيار حاصل از مقررات مادتين 167 و 191 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و…

بخشنامه ۵۲۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۲۴( نحوه استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش فزوده، موضوع جزء(۴) بند (الف) تبصره(۱۰) قانون…

در اجراي جزء (4) بند (الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1393 کل کشور که مقرر مي دارد"سازمان امور مالياتي و ادارات تابعه در استان ها مکلفند ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از…

بخشنامه ۵۱۶/۹۳/۲۶۰ مورخ ۹۳/۴/۱۴(نحوه ثبت اظهارنامه و پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده)

پيرو دستورالعمل شماره 511/93/260 مورخ 09/04/1393 در خصوص مؤدياني که داراي شرايط کاملاً استثنايي هستند همانند پيمانکاران دستگاه هاي اجرايي و ساير موارد مشابه که مطالبات خود را در…