نرم افزارحسابداری صدگان

هزینه قابل قبول اجراء و نگهداری پروژه ها

0 378

حسابداراپ

هزینه‌های تمام شده (اعم از هزینه‌های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه‌ها و ‌طرح های  به میزانی که مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد دارایی قرار می‌گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره‌برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزو هزینه‌های‌قابل‌قبول‌مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد،

لذا در مواردی که شرکت های طرف قرارداد مشارکت سازمان حسابرسی را برای سالهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱  به عنوان  حسابرس  خود انتخاب ننموده اند ،هزینه‌های فوق الذکر  از نظر مالیاتی مورد قبول نخواهند بود.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.