نرم افزارحسابداری صدگان

توافق مزدی در قرارداد قید شود

0 735

حسابداراپ

لازم است توافق مزدی در قرارداد قید شود.

بسیاری از شرکت ها هستند که با کارگران خود مبلغی را به عنوان حقوق ماهانه توافق می کنند اما در قرارداد ، حقوق پایه وزارت کار برای کارگر ساده ثبت می شود.

پندار سیستم

این کارکنان باید در نظر داشته باشند، در صورتی که شرکت حقوق معوقه آن ها را پرداخت ننماید و بخواهند شکایت کنند.
مطالبات آن ها بر اساس همین قرار داد محاسبه خواهد شد نه حق الزحمه توافق شده و  آن ها باید کلی تلاش کنند و مدرک و سند ارائه کنند که اثبات کنند، دستمزد واقعی شان چقدر بوده است. و شاید موفق هم نشوند.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.