حسابان وب

بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۲۳۸۸ مورخ۱۴۰۰/۳/۲۴(تنقیح و تلخیص اجرائیات)

0 3,168
آکادمی محسن قاسمی

بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی در خصوص اجرائیات سازمان تامین اجتماعی منجمله بازداشت اموال منتشر شد.

فینتو

جهت دریافت متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.