پرسش پاسخ قانون کار درخصوص نحوه پرداخت مزایای مرخصی استعلاجی

0 304

هوفر

آیا پرداخت عیدی و حق سنوات مدت مرخصی استعلاجی به عهده کارفرما می باشد؟

طبق ماده ۷۴ قانون کار مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد ، جزء سابقه کار محسوب خواهد شد .
بنابراین پرداخت عیدی و حق سنوات ایام مرخصی استعلاجی بر عهده کارفرما می باشد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.