نرم افزارحسابداری صدگان

 نحوه محاسبه مالیات بر اساس تراکنش های بانکی

0 3,075

حسابداراپ

 نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص ، فقط بر اساس  بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی انجام می شود و مصوبات قبلی منسوخ است .

بنابر این شما   مودیان محترم  می توانید ضمن درخواست اخذگزارش رسیدگی آنرا با بندهای بخشنامه خصوصا بند ۱۸ بخشنامه   مطابقت داده و لایحه تعدیل درآمد جهت اعتراض تنظیم نمایید.

پندار سیستم

برابر بند ۱۸ بخشنامه اخیر الذکر مهمترین اسناد و مدارک ملاک محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات از تراکنش‌های بانکی اظهارات مکتوب مودی است.
بنابر این در مواردی که :
مودی در اظهارات مکتوب خود ماهیت #غیر تجاری تراکنش‌های بانکی را اعلام می کند باید نظر وی را ملاک  محاسبه قرار داد مگر آنکه اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات وی بدست آید.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.