حسابان وب

پرسش پاسخ حقوقی

0 790

حسابداراپ

از کسی سفته سفید امضا دارم آیا می توانم از وی شکایت کنم و مبلغی که از او بدهکارم را در سفته بنویسم؟

محل تبلیغ شما

اول اظهار نامه ای بدهید و به وی اعلام کنید که مبلغ بدهی خودش را پرداخت کند و گرنه روی سفته سفید تاریخ زده و اقدام می کنم .
در این حالت از اتهام خیانت در امانت هم رها می شوید ,اگر اقدام نکرد طرح دعوا کنید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.