حسابان وب

نامه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۹ مورخ ۹۹/۵/۱۱ (کاهش سقف سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت)

0 1,165
آکادمی محسن قاسمی

سقف سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت در سهام به ۵ درصد کاهش یافت.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.