نامه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۹ مورخ ۹۹/۵/۱۱ (کاهش سقف سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت)

0 265

هوفر

سقف سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت در سهام به ۵ درصد کاهش یافت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.