نرم افزارحسابداری صدگان

انتشار اصلاح استاندارد قراردادهای بیمه

0 1,573

حسابداراپ

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی اصلاحات استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۷(IFRS 17) با عنوان «قراردادهای بیمه» را منتشر کرد تا به بنگاهها در به کارگیری استاندارد و آسانترشدن توضیح عملکرد مالی خود کمک کند.

پندار سیستم

اصول اساسی معرفی شده از زمانی که هیئت برای اولین بار استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۷ را در ماه مه۲۰۱۷  منتشر کرد، همچنان بدون تغییر هستند.
این اصلاحات که به بازخوردهای ذینفعان پاسخ می دهد، طراحی شده اند تا:
• با ساده کردن برخی از الزامات استانداردها، هزینه ها کاهش پیدا کند؛
• توضیح عملکرد مالی آسانتر شود؛ و
• با به تاخیر انداختن تاریخ به کارگیری استاندارد تا سال ۲۰۲۳ و با ارائه معافیت بیشتر به منظور کاهش تلاشهای لازم برای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۷ برای اولین بار، انتقال را آسان کند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.