ضوابط جدید تراکنش ها و دریافت و پرداخت بانکی

0 498

باتوجه به تغییرات مکرر سقف روزانه تراکنش های بانکی ، اخرین ضوابط جدید تراکنش ها و دریافت و پرداخت بانکی به شرح جدول زیر می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.