حسابان وب

ضوابط جدید تراکنش ها و دریافت و پرداخت بانکی

0 1,749
آکادمی محسن قاسمی

باتوجه به تغییرات مکرر سقف روزانه تراکنش های بانکی ، اخرین ضوابط جدید تراکنش ها و دریافت و پرداخت بانکی به شرح جدول زیر می باشد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.