حسابان وب

جدول شرایط بهره مندی از بخشودگی جرائم مالیاتی در سال ۱۳۹۸

0 3,855

حسابداراپ

نحوه بخشودگی جرائم مالیاتی برای واحدهای تولیدی وسایر مودیان در صورت پرداخت مالیات و جرایم غیرقابل بخشش موضوع بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۱ تا پایان سال ۱۳۹۸  بدین شرح می باشد.


فینتو

شرایط بهره مندی از بخشودگی جرائم مالیاتی در سال ۱۳۹۸
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.