حسابان وب

 تعیین گروه دارندگان کارت بازرگانی

0 956
آکادمی محسن قاسمی

 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ، بموجب این مکاتبه گروه دارندگان کارت بازرگانی (صادرکنندگان و وارد کنندگان) را تعیین کرد.

فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.