افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان شرکتهای دولتی

0 54

بر اساس مصوبه هیئت دولت، در حالی در سال ۹۸ حداقل افزایش حقوق کارمندان دولت کمتر از ۴۴۰ هزار تومان نخواهد بود که افزایش حقوق کارمندان شرکتهای دولتی ازجمله شرکت نفت و بانک مرکزی ۱۸ درصد است.


توضیح سایت : تصویب نامه ۲۰۱۹۸/ت ۵۶۵۶۹ مورخ ۹۸/۲/۲۴ درخصوص الحاق تبصره به بند (۵) این تصویب نامه درخصوص مستثنی شدن برخی اشخاص از شمول حداکثررا اینجا ببینید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.