بخشنامه ۹۷/۶۹۶۳۲۷ مورخ ۹۷/۱۲/۱۳(دستورالعمل جبران افزایش غیر قابل پیش بینی هزینه های بالاسری شرکت های مهندسان مشاور)

0 126

سازمان برنامه و بودجه کشور ، دستورالعمل جبران افزایش غیر قابل پیش بینی هزینه های بالاسری شرکت های مهندسان مشاور راابلاغ کرد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.