بخشنامه ۱۶۱۰۳۴ مورخ ۹۷/۸/۱۹( رعایت کنترل تسویه حسابهای غیر قانونی با کارگران)

0 385

هوفر

الزام ادارات کار به رعایت دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حسابهای غیر قانونی با کارگران توسط معاونت روابط کار وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی تاکیدشد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.