حسابان وب

دستورالعمل بررسى تراكنش هاى بانكى رالغوکنید

0 474
آکادمی محسن قاسمی

مجمع نمايندگان اصفهان طی نامه ای ، درخواست لغو دستورالعمل بررسى تراكنش هاى بانكى را ازرئیس مجلس کرد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.